Πώς λειτουργούμε

Ο Δεσμός στοχεύει στην αξιοποίηση πάσης φύσεως πλεονάσματος – των περισσευούμενων αγαθών που έχουμε είτε ως εταιρείες, είτε ως ιδιώτες – καθώς και της δωρεάν παροχής υπηρεσιών, για την αντιμετώπιση διαπιστωμένων ανθρωπιστικών και κοινωνικών αναγκών.

Απώτερος σκοπός μας είναι αφενός η άμεση και αποτελεσματική εξυπηρέτηση έκτακτων αναγκών ευπαθών ομάδων και των εκπροσώπων αυτών (οργανισμοί, ιδρύματα, κοινωνικοί φορείς κ.α.) και αφετέρου η δημιουργία βιώσιμων σχέσεων και δικτύων αλληλεγγύης μεταξύ τους.

Με ένα τηλεφώνημα ή ένα email στο Δεσμό, κοινοποιώντας την προσφορά ή την ανάγκη σας, εισέρχεστε σε ένα δυναμικό δίκτυο.

Τα βασικά συστατικά της δράσης του Δεσμού:

 • Επικοινωνώντας διαρκώς με δράσεις και οργανισμούς σε όλη την Αθήνα και την Θεσσαλονίκη, καταγράφουμε τις άμεσες και μακροπρόθεσμες ανάγκες τους (Research).
 • Εντοπίζουμε και αξιοποιούμε πάσης φύσεως πλεόνασμα και τη δωρεάν παροχή υπηρεσιών για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση ανθρωπιστικών και κοινωνικών αναγκών . Ενδεικτικά τα προϊόντα που συγκεντρώνουμε είναι:
  1. Τρόφιμα (συσκευασμένα, μακράς διάρκειας)
  2. Ρούχα
  3. Είδη προσωπικής υγιεινής
  4. Είδη καθαριότητας
  5. Φάρμακα
  6. Σεντόνια/Πετσέτες/Κλινοσκεπάσματα
  7. Οικιακά/Ηλεκτρικά σκεύη
  8. Βιβλία
  9. Γραφική/Χαρτική ύλη
  10. Παιχνίδια
 • Συντονίζουμε, διευκολύνουμε και υλοποιούμε την προσφορά προϊόντων και υπηρεσιών από εταιρείες και ιδιώτες προς διαπιστευμένους προορισμούς.
 • Εξασφαλίζουμε την μέγιστη αξιοποίησή τους ώστε η προσφορά πάντα να «πιάνει τόπο»: τα αγαθά πηγαίνουν σε αυτούς που τα χρειάζονται περισσότερο!
 • Προωθούμε την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών για την κοινωνική αλληλεγγύη και την καταπολέμηση της σπατάλης (Awareness).

Ο Δεσμός διέπεται από τις βασικές αρχές:

   • Tης καταπολέμησης της σπατάλης
   • Tης κοινωνικής αλληλεγγύης
   • Tης ατομικής, κοινωνικής και εταιρικής υπευθυνότητας

Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων

Ο Δεσμός σχεδιάζει και υλοποιεί προγράμματα που προκύπτουν από χρηματικές δωρεές ιδιωτών, εταιρειών και κοινωφελών χρηματοδοτικών οργανισμών στοχεύουν στην κάλυψη αναγκών ευπαθών ομάδων.

Για να υλοποιηθούν τα προγράμματα του Δεσμού που προκύπτουν από χρηματικές δωρεές, χρειάζεται να καλυφθούν κόστη υλοποίησης, τα οποία εξετάζονται κατά περίπτωση, όταν είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε την ακριβή φύση της συνεργασίας με τον εκάστοτε δωρητή και τις εξ αυτής απορρέουσες απαιτήσεις διαχείρισης εκ μέρους του Δεσμού. Ενδεικτικά, τα κόστη αυτά αφορούν την έρευνα και επικαιροποίηση αναγκών, τις προτάσεις προς το δωρητή, τη διαδικασία υλοποίησης, τις απαραίτητες πληρωμές, τον οικονομικό απολογισμό και την τελική αναφορά της εκάστοτε συνεργασίας.

Μετά την αφαίρεση του επιβαλλόμενου φόρου δωρεάς 0,5%, τα διαχειριστικά κόστη κυμαίνονται μεταξύ του 5%-12% του ποσού της δωρεάς.

Σε κάθε περίπτωση, βούληση και εφαρμοσμένη πρακτική του Δεσμού, είναι να χρησιμοποιεί το μέγιστο της εκάστοτε δωρεάς για την κάλυψη των αναγκών των οργανισμών και με γνώμονα αυτό προσπαθούμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις των προγραμμάτων που υλοποιούμε.

Login

Επικοινωνήστε μαζί μας

Αθήνα: info@desmos.org
(+30) 216-8090840
Δευτέρα - Παρασκευή: 09.00-17.00

Θεσσαλονίκη: thessaloniki@desmos.org
(+30) 2310-527620
Δευτέρα - Παρασκευή: 09.00-17.00